Bestyrelsen, Etisk råd og Udvalg

Aase Barlebo

Aase Barlebo

KST RAB, Formand og RAB udvalg

Lisbeth Aagaard

Lisbeth Aagaard

KST RAB, Næstformand, medlemskontaktperson og RAB udvalg

Anne Marie Jensen

Anne Marie Jensen

KST RAB, Kasserer

Malene Lydom Jørgensen

KST RAB, Sekretær