Hvad får jeg ud af at være medlem

 

  • På foreningens hjemmeside www.kstforeningen.dk bliver du registreret som behandler. Her kan du selv tilføje billede, kontaktoplysninger og links til hjemmeside, Facebook og LinkedIn på din virksomhed. Du vil løbende blive orienteret om nyheder indenfor foreningen og dit fag.
  • Foreningen har som sit sigte, at fremme udvikling af faget, at højne den faglige standard, det etiske niveau og udbrede kendskabet til Kranio-Sakral Terapi. Se i øvrigt foreningens vedtægter 
  • Foreningen er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004. Efter gældende krav og procedure kan disse medlemmer anvende titlen: Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB).
  • Foreningen er en interesseorganisation, som arbejder på at varetage også din interesse.
  • Foreningens har et Etisk råd, som behandler eventuelle klagesager fra klienter og medlemmer. Etisk råd har desuden udarbejdet en Etisk kode.
  • Foreningen organiserer en økonomisk attraktiv erhvervsansvarsforsikring, der også indeholder patientskadeforsikring, hvis du er RAB registreret eller har en sundhedsfaglig uddannelse. Læs mere her
  • Foreningen arrangerer medlemsweekend 1 gang om året, for at give et fagligt input, samt at styrke det sociale samvær.
  • Foreningen har en forskningspulje, som også du kan søge midler fra.
  • Foreningen udsender jævnligt nyhedsbreve, så du er orienteret om hvad der sker i din forening. Du er velkommen til at komme med ideer og indlæg til disse.