Medlemsfordele

 

  • På foreningens hjemmeside www.kstforeningen.dk bliver du registreret som behandler. Her kan du selv tilføje billede, kontaktoplysninger og links til hjemmeside, Facebook og LinkedIn på din virksomhed.                                                                                                                    
  • Foreningen vil løbende orientere om nyheder indenfor foreningen og dit fag.                              
  • Foreningen har som sit sigte, at fremme udvikling af faget, at højne den faglige standard, det etiske niveau og udbrede kendskabet til Kranio-Sakral Terapi i Danmark.                                Se i øvrigt foreningens vedtægter 
  • Foreningen er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004. Efter gældende krav og procedure kan disse medlemmer anvende titlen: Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB).
  • Foreningen er en interesseorganisation, som arbejder på at varetage også din interesse.
  • Foreningens har et Etisk råd, som behandler eventuelle klagesager fra klienter og medlemmer. Etisk råd har desuden udarbejdet en Etisk kode.
  • Foreningen organiserer en økonomisk attraktiv erhvervsansvarsforsikring, der også indeholder patientskadeforsikring, hvis du er RAB registreret eller har en sundhedsfaglig uddannelse. Læs mere her
  • Foreningen arrangerer medlemsweekend 1 gang om året, for at give et fagligt input, samt at styrke det sociale samvær.
  • Foreningen har en forskningspulje, som også du kan søge midler fra.
  • Foreningen udsender jævnligt nyhedsbreve, så du er orienteret om hvad der sker i din forening. Du er velkommen til at komme med ideer og indlæg til disse.

 

1720793416
1720800616