Bestyrelsen, Etisk råd og Udvalg

Lars Henrik Lauritzen

Bestyrelsesmedlem

Linda De Thanch Callesen

Næstformand, Kursusudvalg, RAB Udvalg

bestyrelsesmedlem3@kstforeningen.dk

Signe Nørgaard Schade Hansen

Sekretær, RAB Udvalg

sekretaer@kstforeningen.dk, kontor@kstforeningen.dk

Charlotte Timm Jensen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem1@kstforeningen.dk

David Velin Carlsen

Formand, Medlemskontaktperson

formand@kstforeningen.dk

 

Kontakt bestyrelsen

1720790377
1720797577