Bestyrelsen, Etisk råd og Udvalg

Panilla Isabella Lysna

Formand

formand@kstforeningen.dk

Lars Henrik Lundsgaard

Næstformand

naestformand@kstforeningen.dk

Esben Jørgensen

Kasserer

Pernille Scharling Toft

Sekretær, Medlemskontaktperson

sekretaer@kstforeningen.dk

Dorte Fredsgaard Clausen

Bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem1@kstforeningen.dk

Charlotte Bjørn

Bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem2@kstforeningen.dk

Linda Callesen

Bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem3@kstforeningen.dk

Anette Thrane

Suppleant

suppleant1@kstforeningen.dk

 

Kontakt bestyrelsen