God Klinisk Praksis

Det er en betingelse for RAB-registrering at Kranio-Sakral Terapeuten lever op til God Klinisk Praksis.

Stk.1 Medlemmerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

Stk.2 Medlemmerne skal anbefale en klient at søge læge m.v. hvor dette må anses for at være indiceret.

Stk.3 Medlemmerne skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk.4 Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

Stk.5 Medlemmerne skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen
og de forventninger klienten kan have hertil.

Stk.6
Medlemmerne skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet.

Stk.7 Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klient.

Stk.8 Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, samt vise respekt for klientens egenværdi og respektere klientens individuelle behov og valg.

Stk.9 Medlemmerne skal i deres arbejde vise respekt for kollegers arbejde og være til støtte i faglige situationer. Dette er ikke en hindring for at tage overtrædelse op, der vedrører foreningens regler for god klinisk praksis.

Stk.10 Medlemmerne skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt og tillid til faget.
Se foreningens vedtægter i deres helhed her

1716925481
1716932681