Registreringspligt sundhedsautoriserede

Registreringspligt for sundhedsfaglige behandlingssteder

Hvilke behandlingssteder skal registreres?

link til registrering

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at registrere alle offentlige og private sundhedsfaglige behandlingssteder pr. 1. januar 2018.

Det årlige gebyr er 1.917 kr. (2018)

Formålet med dette er at få et samlet overblik over de sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark for derigennem, at kunne vurdere risici for patientsikkerheden ved at sætte ind med tilsyn de rette steder.

Hvordan skal man som alternativ/komplementær behandler i egen virksomhed så agere i alt dette?

Vi har undersøgt, hørt, læst og samlet viden om dette og vi kan nu konkludere:

 

Vedrørende Behandlingssteder:

De behandlingssteder der her er tale om skal forstås som selvstændige virksomheder, hvor sundhedspersoner udfører behandling. Det forstås også som virksomheder, hvor der foregår undersøgelse, diagnostisering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Alt sammen udført af en sundhedsfaglig person, eller under en sundhedsfaglig persons ansvar.

Behandlingssteder, hvor den alternative behandling udføres af en sundhedsfaglig person skal registreres.

Behandlingssteder, hvor den alternative behandling udføres af en ikke sundhedsfaglig person, skal ikke registreres.
 

Vedrørende Sundhedspersoner:

Sundhedsfaglige personer er personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed (Sundhedsstyrelsen), til at varetage sundhedsfaglige opgaver.

Altså det er grundlæggende autoriserede sundhedspersoner der udfører sundhedsfaglig virksomhed indenfor sundhedsvæsenet, og disse er underlagt sundhedsvæsenets tilsyn.

 

Alternativ behandling:

I et behandlingssted, hvor en alternativ behandler udfører alternativ behandling, f. eks. Kranio-Sakral Terapi, er som udgangspunkt ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsordning og behandlingsstedet skal derfor ikke registreres i behandlingsregistret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er den alternative behandler også sundhedsfaglig person (autoriseret) og udfører alternativ behandling f. eks. Kranio-Sakral Terapi skal behandlingsstedet registres i behandlingsregistret i Styrelsens for Patientsikkerhed.

Baggrunden herfor er, at uanset om den sundhedsautoriserede udfører alternativ behandling er sundhedspersonen omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn. Jvf. autorisationslovens bestemmelser.

 

Behandlingssteder, hvor den alternative behandling udføres af en sundhedsautoriseret person skal lade sig registrere.

RAB registrerede Kranio-Sakral Terapeuter der ikke er sundhedsautoriserede skal ikke registrere deres behandlingssted.

RAB registrerede Kranio-Sakral Terapeuter der også er sundhedsautoriserede skal registrere deres behandlingssted.

Link til registrering

Mulighed for frivillig fraskrivelse af autorisation

Som sundhedsautoriseret person kan du vælge frivilligt at fraskrive dig din autorisation.

Hvis du fraskriver dig din autorisation vil dette betyde at når du som sundhedsperson udfører alternativ behandling, vil der som udgangspunkt ikke længere være tale om et registreringspligtigt behandlingssted.

Det er vigtig at vide, at frasiger man sin autorisation må man herefter ikke anvende den sundhedsautoriserede titel, ej heller udføre behandling der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner.

 

 

1718745841
1718753041