Om foreningen

Vi er Danmarks største forening af Kranio-Sakral Terapeuter og optager medlemmer fra alle skoler i Danmark.

Foreningen har til formål at repræsentere og varetage medlemmernes faglige interesser, at arbejde for at højne den faglige standard, samt sikre et højt etisk niveau.

Foreningen er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 “Om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”. Efter gældende krav og procedurer kan disse medlemmer anvende titlen: Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB).

1713482821
1713490021