Klumme af Lars Henrik Lundsgaard

20. feb. 2019

 

Hvor lang tid tager en behandling med kraniosakralterapi?
 
Dette spørgsmål findes der mange svar på. Jeg skal her komme med de svar, jeg kender, men der er nok mange flere.
 
Hos de fleste kolleger er svaret 50 minutter for voksne/teenagere og 30 minutter for mindre børn. Det er, hvad de fleste af vores internationale læremestre typisk har valgt. Og det er i overensstemmelse med, hvad de fleste klienter forventer og synes, de kan afsætte tid til.
 
Jeg sætter selv to timer af til voksne og en time til børn. Det giver god mening for mig. Jeg føler, at jeg har rigelig tid undervejs til at vente på, at klientens krop tør samarbejde og mine klienter giver udtryk for, at et besøg hos mig giver dem mulighed for virkelig at komme ned i en tilstand, hvor hverdagen forsvinder, og de kan give slip på et meget dybt plan.
 
At jeg så underbyder markedet ved at levere en vare til halv pris, må vi tage op en anden gang. 
 
Jeg har selv den oplevelse, at jeg kommer mere end dobbelt så langt på en time og tre kvarter end på to gange 50 minutter. At det er meget sjældent, jeg sender folk ud ad døren med den følelse, at der var problemstillinger, jeg ikke nåede til.
 
Med små børn har jeg den oplevelse, at deres kroppe siger fra efter 35-45 minutter, så en times session er ofte passende, når jeg både skal arbejde mig stille og roligt ind på barnet før behandling. Og skal have en stund til et godt farvel.
 
Jeg har en ugentlig dag hos en kiropraktor, hvor vilkårene er en hel eller en halv time til behandling. Energien i klinikken er helt forskellig fra min egen. Der er støj og et meget hurtigt flow. På trods af det, synes jeg faktisk, det lykkes mine klienter i vid udstrækning at frigøre sig fra den daglige stress og tage imod mine teknikker. Men jeg savner selv mere tid.
 
Gennem årene har jeg lavet mange behandlinger på foreningens stand på messer. Her har vi 25 minutter til hver session. Og jeg må indrømme, at det giver stof til eftertanke, hvor effektive de behandlinger mange gange er. Som om det også i forhold til kraniosakralterapi som så mange andre steder gælder, at et stykke arbejde tager den tid, der er til rådighed.
 
En svensk kollega har fortalt mig, at hun sætter halvanden time af til sine klienter, men stopper, når hun kan mærke, at de har fået nok. Det kan meget vel være efter tre kvarter.
 
Efter mine første 19 år med kraniosakralterapi er jeg stdig ikke helt sikker på, hvad mit eget svar er på spørgsmålet. “Live and learn” som man siger.
 
Lars Henrik Lundsgaard.
1720791350
1720798550