Udmeldt

Du er registreret som Udmeldt af KST Foreningen.

Hvis der er tale om en fejl, så kontakt Foreningens medlemskontaktperson:

Lisbeth Aagaard

Tlf. 40 27 33 34
sekretaer@kstforeningen.dk

1720797232
1720804432